Přežili rok 2000

 

televizní seriál o ohrožených zvířatech

 

Jednotlivé díly

 

 

Seriál  se zabývá některými druhy zvířat, které se celosvětově dostaly na pokraj vyhubení, popřípadě byly vyhubeny v určitých významných oblastech svého výskytu  a díky intenzivní mezinárodní spolupráci se pak dostaly mimo bezprostřední ohrožení vyhubení. Na některých místech se vrací v rámci reintrodukčních projektů do přírody, resp. je posilována zbytková populace v místě původního výskytu.

Na počátku každého dílu je konfrontace ohroženého druhu s jiným již vyhubeným druhem. V každém díle je upozorněno na některé aspekty vymírání, jako je jeho rychlost, vzorce, rozdíly mezi vyhubeným a vyhynulým, různé důvody vyhubení přímé a nepřímé /lov, chov, pašování, průmysl, pokusy, ztráta biotopu,zavlečená zvířata apod./

Každý díl obsahuje nosný příběh zachycující vždy kritický okamžik daného druhu a cestu k jeho záchraně.  Drama v počátku, gradování příběhu   a optimistický  závěr posílený skutečností, že jde o skutečné  události  přitáhne pozornost diváka.

Velmi nenásilnou formou je divákovi přiblížena ochrana genofondu, plemenná kniha, červená kniha, chovný program, reintrodukční program, ochrana ex situ a in situ  globální ochrana biodiverzity apod.

 

Kůň Převalského

Holub růžový

Daněk mezopotámský

Ibis skalní

Zebra Hartmannové

Jelen milu

Zubr evropský

Puštík bělavý

Orel skalní

Přímorožec arabský