Fotografie z natáèení seriálu Méïové

 

Foto Jaroslav Vogeltanz.